Tạo Ticket's  

Tiếp nhận dịch vụ | Service desk

 1. Thông tin khách hàng

 2. Thông tin yêu cầu

  - Khi Quý khách chọn yêu cầu dịch vụ remote từ xa vui lòng cung cấp cho chúng tôi

  1- ID/ PASS phần mềm UltraViewer hoặc Anydesk

  2- Link tải UltraViewer | Hướng dẫn cài đặt Ultraviewer

  3- Link tải Anydesk | Hướng dẫn cài đặt Anydesk

  Những trường có dấu * là trường bắt buộc nhập

 3. Nhâp mã bảo vệ

   
 4.